Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
تخفیف های طلایی      


ویژه فرم های عمومی

در راستای تکریم و احترام به اعتماد به مشتریان محترم مجتمع چاپ مهراد، برای آن دسته از همکاران و مشتریانی که در طول یک ماه به میزان مبالغ زیر در فرم های عمومی سفارش ثبت نمایند، تخفیف های طلایی اعمال خواهیم کرد.

   


این تخفیف ها در ابتدای هر ماه توسط چاپ مهراد محاسبه شده و به بستانکار حساب شما منظور خواهد شد. 

پرداخت الکترونیک