Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
تعرفه چاپ فرم های عمومی (html)      

بسمه تعالی

چاپ مهراد

تعرفه بها (لیست قیمت)چاپ تراکت و پاکت در فرم عمومی تحریر و گلاسه

(ویژه همکار)

مشاهده سایر تعرفه ها:

کارت ویزیت ساک دستی CD سربرگ پاکت فاکتور بروشورکاتالوگ فولدر پوستر تراکت کاردکس 


لیست قیمت فرم عمومی تحریر 80 گرمی قیمت به هزار تومان
1000 عدد2000 عدد 4000 عدد

تراکت چهاررنگ / 80 گرمی

A4 - ابعاد واقعی

A4 / 21×29.7 یکرو 80 100 160
دورو 120 155 200
A5 / 14.5×21 یکرو 40 50 100
دورو 60 80 120
A6 / 10.5×14.5 یکرو 25 30 50
دورو 30 40 60

تراکت چهاررنگ / 80 گرمی

A4 - ابعاد معمولی

A4 / 20×29 یکرو 72 88 150
دورو 100 150 195
A5 / 14×20 یکرو 36 44 88
دورو 50 80 116
A6 / 10×14 یکرو 18 22 44
دورو 25 40 58

تراکت چهاررنگ / 80 گرمی

B4 - 34× 24

B4 / 24×34 یکرو 90 116 190
دورو 140 170 250
B5 / 17×24 یکرو 45 58 95
دورو 70 85 125
B6 / 12×17 یکرو 25 30 50
دورو 35 45 65

پاکت چهاررنگ / 80 گرمی

پاکت نامه یکرو 95 130 ---
پاکت A5 یکرو 110 155 ---
پاکت A4 یکرو 190 300 ---

لیست قیمت فرم عمومی گلاسه 135 گرمی قیمت به هزار تومان
1000 عدد 2000 عدد 4000 عدد

تراکت چهاررنگ / 135 گرمی

ابعاد معمولی
A4 / 20×29 یکرو 90 135 250
دورو 110 160 300
A5 / 14×20 یکرو 50 90 135
دورو 60 110 160
A6 / 10×14 یکرو 25 50 90
دورو 30 60 110

تراکت چهاررنگ / 135 گرمی

B4 - 24×34

B4 / 24×34 یکرو 110 150 280
دورو 160 200 340
B5 / 17×24 یکرو 55 75 140
دورو 80 100 170
B6 / 12×17 یکرو 30 40 70
دورو 40 50 85

پاکت چهاررنگ / 135 گرمی

پاکت نامه یکرو 115 205 ---
پاکت A5 یکرو 130 220 ---
پاکت A4 یکرو 230 380 ---


سفارش موارد فوق باید از طریق بخش ثبت سفارش --> "چاپ فرم های عمومی" انجام پذیرد.


 

پرداخت الکترونیک