Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
فرم عمومی      

«فرم های عمومی»

مراحل تولید فرم های عمومی و محصولات آن با فرم های اختصاصی متفاوت است. راه اندازی این فرم ها جهت ارزان تـر و سریعـتر شـدن مراحـل تولیـد یک کار چـاپی می باشـد و از ایـن رو دارای ویژگی ها و شـرایط خـاصـی است که هر کدام را جداگانه و به صورت کلی شرح خواهیم داد:

فرم عمومی چیست؟

به مجموعه تعداد از سفارشات چاپی که به منظور کاهش هزینه ها به صـورت مشتـرک داخـل یک فرم چـاپی بسته و چاپ می شوند و نسبـت به نوع رنـگ فایل ها تفکیک نمـی شوند فـرم عمومـی گـفته مـی شود. یک سفارش چاپی در فرم عمومی ویژگی های زیر را دارا می باشد:


  • هـر فـرم عمومـی دارای میانگـین رنگـی خاص می باشد و رنـگ ها بر اسـاس رنـگ قـالب فرم چـاپی تنظیـم میشود از این رو کـلیه کارهایی که در این فرم چاپ میشود، حداقل با 15% اختلاف رنـگ نسبت به مانیتور استاندارد مواجه خواهند شد


  • به علت تغییر مـداوم جنس مـواد اولیه ( کاغذ، مرکب، روکش ها...) و همچـنین تـفاوت میانگین رنـگی در هر فـرم، سفـارشات شما در فرم های عمـومی که حـتی با اخـتلاف یک فـرم چـاپ شده اند با هـم قابل مقایسه نخـواهد بود. (اختلاف فرم های عمومی از چـاپ تا چاپ 30% خواهد بود).


  • علیرغم این که ممکن است شما نمونه جنس سفارش را پیش از چاپ ملاحظه کرده باشید، به این علت که بافت و ضخامت کاغذ، روکش لـمینیت و سلفون و هـمچنین کـیفیت چـسبندگی برچسب ها در برند های مختـلف، متفاوت بوده و خـرید مواد اولیه ما نیز بر اساس موجودی بازار می باشد، امکان تفاوت در برخی از ویژگی های کیفی محصول نهایی وجود دارد.

توصیه مهم: توجه داشته باشید نوع سفارش خود را با توجه به حساسیت و اهمیت کارتان مشخص کنید. لازم به ذکر است کیفیت سفارشات ( به لحاظ رنگ و کاغذ و...) در فرم های عمومی با یک فرم اختصاصی قابل مقـایسه نخواهد بود.

تذکرات مهم در فرم عمومی:

1- کلیه اندازه های ارایه شده در لیست قیمت، ابعاد فایل دریافتی می باشد. لذا سایز سفارشات تحویلی، بعد از برش از هر طرف حدود 3 میلیمتر کوچکتر خواهد بود.

2- تمامی سفارشات چاپی با 5% باطله یا کسری تحویل داده می شود.

3- کلیه سفارشات عمومی که فایل آن در روزهای شنبه تا چـهارشنبه قبل از ساعت 15 و در روز پنجشنبه قبل از ساعت 12 ذخیره شده باشد طبق زمان تحویل روی لیست قـیمت آمـاده خواهـد شد. این مسـأله برای فـرم های 6 ساعـته در روزهای شـنبه تا چـهارشنبه قـبل از ساعـت 11 خواهـد بود. (روز پنج شنـبه تـحـویل فـرم 6 ساعتـه نخواهـیم داشت.

4- سفارشات عمومی که خدمات جانبی مانند خط تا، شماره زنی و غیره داشته باشند، بر حسب نوع خدمات مربوطه با تاخیر تحویل می شوند. (خدمات جانبی روی سفارش 6 ساعته پذیرفته نمی شود.)

     تعرفه فرم عمومی                      

   راهنمای زمان تحویل      
 

پرداخت الکترونیک