Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
لیست قیمت چاپ فرم عمومی انواع فاکتور      

لیست قیمت چاپ فرم عمومی انواع فاکتور

فرم عمومی چیست؟

سوالات متداول چاپ فاکتور

لیست قیمت سایر محصولات فرم عمومی:

کارت ویزیت معمولی ● کارت ویزیت فانتزی ● برچسب ● تحریر 80 گرم ● تحریر 100 گرم ● تحریر 120 گرم ● کتان 100 گرمگلاسه 135 گرم ● گلاسه 170 گرم ● پاکت ● فاکتور


  • در ابعاد فایل، فضا برای پرفراژ و صحافی منگنه دسته فاکتور را در نظر بگیرید.
  • در طراحی، فضا برای شماره زنی اختصاص دهید.

فاکتور 2 برگی / چهاررنگ

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 2 برگی NCR
(کاربن لس)
چهاررنگ
 

A6

---

---

180,000

210,000

360,000

410,000

B6

---

---

210,000

240,000

420,000

470,000

A5

130,000

155,000

240,000

270,000

480,000

530,000

B5

150,000

175,000

270,000

300,000

530,000

580,000

A4

225,000

250,000

380,000

410,000

780,000

830,000

B4

300,000

325,000

480,000

510,000

850,000

900,000

فاکتور 2 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
چهاررنگ
 

A6

---

---

145,000

175,000

310,000

360,000

B6

---

---

200,000

230,000

340,000

390,000

A5

115,000

140,000

220,000

250,000

450,000

500,000

B5

145,000

170,000

300,000

330,000

420,000

470,000

A4

185,000

210,000

340,000

370,000

650,000

700,000

B4

290,000

315,000

460,000

490,000

790,000

840,000


فاکتور 3 برگی / چهاررنگ

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 3 برگی NCR
(کاربن لس)
چهار رنگ
 

A6

---

---

240,000

270,000

470,000

520,000

B6

---

---

270,000

300,000

480,000

530,000

A5

180,000

205,000

330,000

360,000

620,000

690,000

B5

200,000

225,000

350,000

380,000

700,000

770,000

A4

285,000

310,000

480,000

510,000

980,000

1,050,000

B4

390,000

415,000

620,000

650,000

1,200,000

1,270,000

فاکتور 3 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
چهار رنگ
 

A6

---

---

220,000

250,000

450,000

500,000

B6

---

---

260,000

290,000

510,000

560,000

A5

165,000

190,000

300,000

330,000

550,000

620,000

B5

210,000

235,000

410,000

440,000

610,000

680,000

A4

270,000

295,000

450,000

480,000

800,000

870,000

B4

390,000

415,000

590,000

620,000

910,000

980,000


فاکتور 2 برگی / تک رنگ سورمه ای

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 2 برگی NCR
(کاربن لس)
تک رنگ سورمه ای

A6

---

---

105,000

135,000

215,000

265,000

B6

---

---

125,000

155,000

255,000

305,000

A5

80,000

105,000

145,000

175,000

330,000

380,000

B5

90,000

115,000

165,000

195,000

370,000

420,000

A4

135,000

160,000

255,000

285,000

570,000

620,000

B4

165,000

190,000

305,000

335,000

710,000

760,000

فاکتور 2 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
تک رنگ سورمه ای
 

A6

---

---

75,000

105,000

170,000

220,000

B6

---

---

90,000

120,000

190,000

240,000

A5

55,000

80,000

100,000

130,000

225,000

275,000

B5

65,000

90,000

120,000

150,000

270,000

320,000

A4

95,000

120,000

180,000

210,000

380,000

430,000

B4

130,000

155,000

240,000

270,000

510,000

560,000


فاکتور 3 برگی / تک رنگ سورمه ای

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 3 برگی NCR
(کاربن لس)
تک رنگ سورمه ای

A6

---

---

150,000

180,000

315,000

365,000

B6

---

---

165,000

195,000

355,000

405,000

A5

115,000

140,000

205,000

235,000

460,000

530,000

B5

130,000

155,000

245,000

275,000

545,000

615,000

A4

180,000

205,000

345,000

375,000

770,000

840,000

B4

245,000

270,000

455,000

485,000

1,050,000

1,120,000

فاکتور 3 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
چهار رنگ
 

A6

---

---

115,000

145,000

260,000

310,000

B6

---

---

130,000

160,000

280,000

330,000

A5

85,000

110,000

150,000

180,000

330,000

400,000

B5

100,000

125,000

180,000

210,000

400,000

470,000

A4

145,000

170,000

260,000

290,000

570,000

640,000

B4

195,000

220,000

360,000

390,000

750,000

820,000


 

پرداخت الکترونیک