Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
لیست قیمت چاپ فرم عمومی انواع فاکتور      

لیست قیمت چاپ فرم عمومی انواع فاکتور

فرم عمومی چیست؟

سوالات متداول چاپ فاکتور

لیست قیمت سایر محصولات فرم عمومی:

کارت ویزیت معمولی ● کارت ویزیت فانتزی ● برچسب ● تحریر 80 گرم ● تحریر 100 گرم ● تحریر 120 گرم ● کتان 100 گرمگلاسه 135 گرم ● گلاسه 170 گرم ● پاکت ● فاکتور


  • در ابعاد فایل، فضا برای پرفراژ و صحافی منگنه دسته فاکتور را در نظر بگیرید.
  • در طراحی، فضا برای شماره زنی اختصاص دهید.


 

فاکتور 2 برگی / چهاررنگ

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 2 برگی NCR
(کاربن لس)
چهار رنگ
 

A6

---

---

200,000

230,000

390,000

440,000

B6

---

---

235,000

265,000

460,000

510,000

A5

140,000

165,000

260,000

290,000

510,000

560,000

B5

165,000

190,000

290,000

320,000

570,000

620,000

A4

240,000

265,000

410,000

440,000

810,000

860,000

B4

330,000

355,000

500,000

530,000

900,000

950,000

فاکتور 2 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
چهار رنگ
 

A6

---

---

160,000

190,000

340,000

390,000

B6

---

---

215,000

245,000

370,000

420,000

A5

130,000

155,000

230,000

260,000

480,000

530,000

B5

155,000

180,000

280,000

310,000

460,000

510,000

A4

220,000

245,000

360,000

390,000

700,000

750,000

B4

310,000

335,000

480,000

510,000

830,000

880,000
فاکتور 3 برگی / چهاررنگ

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 3 برگی NCR
(کاربن لس)
چهار رنگ
 

A6

---

---

265,000

295,000

500,000

550,000

B6

---

---

295,000

325,000

525,000

575,000

A5

195,000

220,000

355,000

385,000

670,000

740,000

B5

230,000

255,000

370,000

400,000

750,000

820,000

A4

310,000

335,000

520,000

550,000

1,030,000

1,100,000

B4

420,000

445,000

650,000

680,000

1,280,000

1,350,000

فاکتور 3 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
چهار رنگ
 

A6

---

---

240,000

270,000

480,000

530,000

B6

---

---

280,000

310,000

560,000

610,000

A5

185,000

210,000

320,000

350,000

590,000

660,000

B5

220,000

245,000

380,000

410,000

660,000

730,000

A4

300,000

325,000

490,000

520,000

880,000

950,000

B4

410,000

435,000

630,000

660,000

970,000

1,040,000فاکتور 2 برگی / تک رنگ سورمه ای

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 2 برگی NCR
(کاربن لس)
تک رنگ سورمه ای

A6

---

---

120,000

150,000

230,000

280,000

B6

---

---

140,000

170,000

280,000

330,000

A5

90,000

115,000

160,000

190,000

360,000

410,000

B5

100,000

125,000

180,000

210,000

410,000

460,000

A4

145,000

170,000

280,000

310,000

610,000

660,000

B4

180,000

205,000

330,000

360,000

780,000

830,000

فاکتور 2 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
تک رنگ سورمه ای
 

A6

---

---

90,000

120,000

190,000

240,000

B6

---

---

105,000

135,000

215,000

265,000

A5

65,000

90,000

115,000

145,000

250,000

300,000

B5

80,000

105,000

135,000

165,000

300,000

350,000

A4

110,000

135,000

200,000

230,000

410,000

460,000

B4

145,000

170,000

260,000

290,000

550,000

600,000


فاکتور 3 برگی / تک رنگ سورمه ای

      نوع محصول 

ابعاد

1000 شماره

2000 شماره

5000 شماره

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 7 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

چاپ عادی
(تحویل 10 روزه)

چاپ فوری
(تحویل 3 روزه)

فاکتور 3 برگی NCR
(کاربن لس)
تک رنگ سورمه ای

A6

---

---

170,000

200,000

335,000

385,000

B6

---

---

190,000

220,000

385,000

435,000

A5

125,000

150,000

225,000

255,000

500,000

570,000

B5

145,000

170,000

270,000

300,000

595,000

665,000

A4

205,000

230,000

380,000

410,000

830,000

900,000

B4

270,000

295,000

480,000

510,000

1,120,000

1,190,000

فاکتور 3 برگی ساده
(تحریر 80 + زیر الوان ایرانی)
چهار رنگ
 

A6

---

---

130,000

160,000

285,000

335,000

B6

---

---

150,000

180,000

310,000

360,000

A5

95,000

120,000

165,000

195,000

360,000

430,000

B5

115,000

140,000

200,000

230,000

430,000

500,000

A4

165,000

190,000

290,000

320,000

620,000

690,000

B4

215,000

240,000

390,000

420,000

820,000

890,000

 

پرداخت الکترونیک