Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
تعرفه چاپ کارت ویزیت فانتزی      

لیست قیمت چاپ انواع

کارت ویزیت فانتزی


لیست قیمت سایر محصولات فرم عمومی:

کارت ویزیت معمولی ● کارت ویزیت فانتزی ● برچسب ● تحریر 80 گرم ● تحریر 100 گرم ● تحریر 120 گرم ● کتان 100 گرمگلاسه 135 گرم ● گلاسه 170 گرم ● پاکت ● فاکتور 

ترتیب   نــام کـــارت
توضیح بیشتر
قیمت(تومان) تعداد تقریبی ابعاد زمان تحویل
تعرفه بهای انواع کارت لمینت
1 لمینیت براقبزرگ  53,000 1,000 5.5 × 8.5 5
2بزرگ - فوری 60,0001,0008.5 × 5.51
3
طرح موج 53,0001,0005.5 × 8.515 
4 ویزیتی  46,000 1,000 4.3 × 8 15
5 مربع  41,000 1,000 5.5 × 5.4 7
6 بزرگ + طلاکوب 118,000 1,000 5.5 × 8.5 30
7 لمینیت ماتبزرگ  75,000 1,000 5.5 × 8.5 7
8طرح موج 75,0001,0005.5 × 8.515 
9 ویزیتی  65,000 1,000 4.3 × 8 15
10 مربع  51,000 1,000 5.5 × 5.4 14
11 بزرگ + موضعی 87,000 1,000 5.5 × 8.5 14
12 بزرگ + طلاکوب 135,000 1,000 5.5 × 8.5 30
تـعـرفـه بــهـای انـواع کارت اسـتخوانـی + یووی برجسته
12استخوانی + یووی برجستهبزرگ53,5001.0005.5 × 8.512
13مربع41,5001.0005.4 × 5.112
14ویزیتی41,5001.0004.3 × 812
 تعرفه بهای کارت سلفونی دورگرد سایز لمینت
15

سلفون براق دورگرد بزرگ

یکرو
29,000 1,000 5.5 × 8.5 6
16دورو
34,0001,0005.5 × 8.59
17سلفون مات دورگرد بزرگیکرو
29,000 1,0005.5 × 8.59
18دورو34,0001,0005.5 × 8.59
19 دورو + طلاکوب75,5001,0005.5 × 8.520 
20دورو + موضعی
50,0001,0005.5 × 8.520
21 

سلفون مات مخملی دورگرد بزرگ - دورو


63,000 1.000 5.5 × 8.5 29 
تعرفه بهای انواع کارت پی وی سی
22پی وی سی
300 میکرون - 500 تایی
100,0005005.5 × 8.512
23500 میکرون - 500 تایی112,0005005.5 × 8.510
24500 میکرون - 1000 تایی179,0001,0005.5 × 8.510
25760 میکرون - 250 تایی162,5002505.5 × 8.510
26760 میکرون - 500 تایی269,0005005.5 × 8.510
27760 میکرون - 1000 تایی460,0001,0005.5 × 8.510
28پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)123,5005005.5 × 8.515
تعرفه بهای کارت آهنربایی
29کارت آهنربایی سایز استاندارد251,0001,0005.5 × 8.520
30

سایز دلخواه

(قابلیت قالب زنی)

هر سانتی متر

7000 تومان

1,000آزاد20

(بدون هزینه

قالبزنی)
 

پرداخت الکترونیک