Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
تعرفه چاپ کارت ویزیت فانتزی      

لیست قیمت چاپ انواع

کارت ویزیت فانتزی


لیست قیمت سایر محصولات فرم عمومی:

کارت ویزیت معمولی ● کارت ویزیت فانتزی ● برچسب ● تحریر 80 گرم ● تحریر 100 گرم ● تحریر 120 گرم ● کتان 100 گرمگلاسه 135 گرم ● گلاسه 170 گرم ● پاکت ● فاکتور 

ترتیب   نــام کـــارت
توضیح بیشتر
قیمت(تومان) تعداد تقریبی ابعاد زمان تقریبی تحویل
تعرفه بهای انواع کارت لمینت
1 لمینیت براقبزرگ  135,000 1,000 5.5 × 8.5 7
بزرگ89,000500 5.5 × 8.5
بزرگ 2 روزه
 142,0001,0005.5 × 8.52
4بزرگ 1 روزه
 149,0001,0005.5 × 8.51
5
طرح موج 140,0001,0005.5 × 8.514
6 ویزیتی  113,000 1,000 4.3 × 8 14
7 مربع  99,000 1,000 5 × 5 7
8
مربع - فوری
__1,0005 × 52
9 بزرگ + طلاکوب 233,000 1,000 5.5 × 8.5 26
10 لمینیت ماتبزرگ  220,000 1,000 5.5 × 8.5 7
11 بزرگ119,000500 5.5 × 8.5
12
بزرگ - فوری228,0001,0005.5 × 8.5
13طرح موج 222,0001,0005.5 × 8.515 
14 ویزیتی  179,000 1,000 4.3 × 8 15
15 مربع  142,000 1,000 5 × 5 14
16 بزرگ + موضعی __ 1,000 5.5 × 8.5 14
17 بزرگ + طلاکوب 365,000 1,000 5.5 × 8.5 30
تـعـرفـه بــهـای انـواع کارت اسـتخوانـی + یووی برجسته
18استخوانی + یووی برجسته بزرگ109,0001.0005.5 × 8.512
19مربع87,0001.0005.4 × 5.112
20ویزیتی90,0001.0004.3 × 812
21
استخوانی + یووی برجسته + طلاکوببزرگ173,0001.0005.5 × 8.515 
22
مربع106,0001.0005.4 × 5.115 
 تعرفه بهای کارت سلفونی دورگرد سایز لمینت
23

سلفون براق دورگرد بزرگ

یکرو
49,000 1,000 5.5 × 8.5 6
24دورو
52,0001,0005.5 × 8.59
25 دورو39,000500 5.5 × 8.510 
26سلفون مات دورگرد بزرگیکرو
49,000 1,0005.5 × 8.59
27دورو52,0001,0005.5 × 8.59
28 دورو39,0005005.5 × 8.510
29دورو + طلاکوب122,0001,0005.5 × 8.520 
30دورو + موضعی
71,0001,0005.5 × 8.520
31

سلفون مات مخملی دورگرد بزرگ - دورو


115,000 1.000 5.5 × 8.5 29 
تعرفه بهای انواع کارت پی وی سی
32پی وی سی
300 میکرون - 500 تایی
189,0005005.5 × 8.512
33500 میکرون - 500 تایی200,0005005.5 × 8.510
34500 میکرون - 1000 تایی310,0001,0005.5 × 8.510
35760 میکرون - 250 تایی268,0002505.5 × 8.510
36760 میکرون - 500 تایی455,0005005.5 × 8.510
37760 میکرون - 1000 تایی710,0001,0005.5 × 8.510
38پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)202,0005005.5 × 8.515
تعرفه بهای کارت آهنربایی
39کارت آهنربایی سایز استاندارد425,0001,0005.5 × 8.520
 

پرداخت الکترونیک