Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
تعرفه چاپ کارت ویزیت فانتزی      

لیست قیمت چاپ انواع

کارت ویزیت فانتزی


لیست قیمت سایر محصولات فرم عمومی:

کارت ویزیت معمولی ● کارت ویزیت فانتزی ● برچسب ● تحریر 80 گرم ● تحریر 100 گرم ● تحریر 120 گرم ● کتان 100 گرمگلاسه 135 گرم ● گلاسه 170 گرم ● پاکت ● فاکتور 

ترتیب   نــام کـــارت
توضیح بیشتر
قیمت(تومان) تعداد تقریبی ابعاد زمان تقریبی تحویل
تعرفه بهای انواع کارت لمینت
1 لمینیت براقبزرگ  60,000 1,000 5.5 × 8.5 6
2بزرگ - فوری 68,0001,0008.5 × 5.51
3
طرح موج 60,0001,0005.5 × 8.514
4 ویزیتی  48,000 1,000 4.3 × 8 14
5 مربع  43,000 1,000 5 × 5 7
6 بزرگ + طلاکوب 132,000 1,000 5.5 × 8.5 26
7 لمینیت ماتبزرگ  85,000 1,000 5.5 × 8.5 7
بزرگ 91,0001,0005.5 × 8.5
9طرح موج 85,0001,0005.5 × 8.515 
10 ویزیتی  69,000 1,000 4.3 × 8 15
11 مربع  53,000 1,000 5 × 5 14
12 بزرگ + موضعی 97,000 1,000 5.5 × 8.5 14
13 بزرگ + طلاکوب 148,000 1,000 5.5 × 8.5 30
تـعـرفـه بــهـای انـواع کارت اسـتخوانـی + یووی برجسته
14استخوانی + یووی برجستهبزرگ57,0001.0005.5 × 8.512
15مربع43,0001.0005.4 × 5.112
16ویزیتی48,0001.0004.3 × 812
 تعرفه بهای کارت سلفونی دورگرد سایز لمینت
17

سلفون براق دورگرد بزرگ

یکرو
30,000 1,000 5.5 × 8.5 6
18دورو
34,0001,0005.5 × 8.59
19سلفون مات دورگرد بزرگیکرو
30,000 1,0005.5 × 8.59
20دورو34,0001,0005.5 × 8.59
21دورو + طلاکوب88,0001,0005.5 × 8.520 
22دورو + موضعی
50,0001,0005.5 × 8.520
23

سلفون مات مخملی دورگرد بزرگ - دورو


72,500 1.000 5.5 × 8.5 29 
تعرفه بهای انواع کارت پی وی سی
24پی وی سی
300 میکرون - 500 تایی
115,0005005.5 × 8.512
25500 میکرون - 500 تایی129,0005005.5 × 8.510
26500 میکرون - 1000 تایی198,0001,0005.5 × 8.510
27760 میکرون - 250 تایی177,0002505.5 × 8.510
28760 میکرون - 500 تایی290,0005005.5 × 8.510
29760 میکرون - 1000 تایی495,0001,0005.5 × 8.510
30پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)140,0005005.5 × 8.515
تعرفه بهای کارت آهنربایی
31کارت آهنربایی سایز استاندارد271,5001,0005.5 × 8.520




 

پرداخت الکترونیک