Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
تعرفه چاپ کارت ویزیت فانتزی      

لیست قیمت چاپ انواع

کارت ویزیت فانتزی


لیست قیمت سایر محصولات فرم عمومی:

کارت ویزیت معمولی ● کارت ویزیت فانتزی ● برچسب ● تحریر 80 گرم ● تحریر 100 گرم ● تحریر 120 گرم ● کتان 100 گرمگلاسه 135 گرم ● گلاسه 170 گرم ● پاکت ● فاکتور 

ترتیب   نــام کـــارت
توضیح بیشتر
قیمت(تومان) تعداد تقریبی ابعاد زمان تقریبی تحویل
تعرفه بهای انواع کارت لمینت
1 لمینیت براقبزرگ  100,000 1,000 5.5 × 8.5 7
بزرگ60,000500 5.5 × 8.5
بزرگ 2 روزه
 106,0001,0005.5 × 8.52
4بزرگ 1 روزه
 112,0001,0005.5 × 8.51
5
طرح موج 100,0001,0005.5 × 8.514
6 ویزیتی  78,000 1,000 4.3 × 8 14
7 مربع  69,000 1,000 5 × 5 7
8
مربع - فوری
75,0001,0005 × 51 
9 بزرگ + طلاکوب 204,000 1,000 5.5 × 8.5 26
10 لمینیت ماتبزرگ  155,000 1,000 5.5 × 8.5 7
11 بزرگ80,000500 5.5 × 8.5
12
بزرگ - فوری165,0001,0005.5 × 8.5
13طرح موج 155,0001,0005.5 × 8.515 
14 ویزیتی  122,000 1,000 4.3 × 8 15
15 مربع  97,000 1,000 5 × 5 14
16 بزرگ + موضعی __ 1,000 5.5 × 8.5 14
17 بزرگ + طلاکوب 255,000 1,000 5.5 × 8.5 30
تـعـرفـه بــهـای انـواع کارت اسـتخوانـی + یووی برجسته
18استخوانی + یووی برجسته بزرگ96,0001.0005.5 × 8.512
19مربع76,0001.0005.4 × 5.112
20ویزیتی80,0001.0004.3 × 812
21
استخوانی + یووی برجسته + طلاکوببزرگ159,0001.0005.5 × 8.515 
22
مربع78,0001.0005.4 × 5.115 
 تعرفه بهای کارت سلفونی دورگرد سایز لمینت
23

سلفون براق دورگرد بزرگ

یکرو
45,000 1,000 5.5 × 8.5 6
24دورو
41,0001,0005.5 × 8.59
25 دورو25,000500 5.5 × 8.510 
26سلفون مات دورگرد بزرگیکرو
45,000 1,0005.5 × 8.59
27دورو41,0001,0005.5 × 8.59
28 دورو25,0005005.5 × 8.510
29دورو + طلاکوب113,0001,0005.5 × 8.520 
30دورو + موضعی
75,0001,0005.5 × 8.520
31

سلفون مات مخملی دورگرد بزرگ - دورو


97,000 1.000 5.5 × 8.5 29 
تعرفه بهای انواع کارت پی وی سی
32پی وی سی
300 میکرون - 500 تایی
174,0005005.5 × 8.512
33500 میکرون - 500 تایی180,0005005.5 × 8.510
34500 میکرون - 1000 تایی295,0001,0005.5 × 8.510
35760 میکرون - 250 تایی255,0002505.5 × 8.510
36760 میکرون - 500 تایی450,0005005.5 × 8.510
37760 میکرون - 1000 تایی690,0001,0005.5 × 8.510
38پی وی سی برفکی (نیمه شفاف)190,0005005.5 × 8.515
تعرفه بهای کارت آهنربایی
39کارت آهنربایی سایز استاندارد420,0001,0005.5 × 8.520
 

پرداخت الکترونیک