Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
دستورالعمل طراحی لیوان کاغذی 330 سی سی      

دستورالعمل طراحی لیوان کاغذی 330 سی سی


  • ابتدا ابعاد فایل خود را 13.5 × 24.5 سانتی متر در نظر بگیرید.
  • اگر در مکانهایی که در تصویر سمت چپ با رنگ آبی مشخص شده (8 میلیمتر از لبه کار) از رنگهای تمپلات استفاده کنید، ممکن است به علت پرس دستگاه در این مکانها چاپ شما با “کچلی” مواجه شود. برای جلوگیری از این مسئله از دستورالعمل شکل بالا سمت راست استفاده نمایید.
  • فاصله 5 میلیمتر از اطراف کار رعایت شود.
  • برای افقی قرار گرفتن متن ها در محصول نهایی، تمام نوشته ها باید مماس بر کمان فرضی ای که به موازات کمان بالایی و پایینی در نظر گرفته می شود، قرار گیرند. (اگر دقت در این کار برای شما مشکل است کافی است نوشته اصلی شما دقیقاً در وسط طرح قرار گیرد.)
  • توجه داشته باشید تمامی عناصر طرح میبایست با کمان و قوس قالب موازی باشد. به عنوان مثال برای قرار دادن نوار در بالا و پایین طرح این نوار باید با کمان قالب یکسان باشد. در  تصاویر زیر نمونه های مختلف طراحی را مشاهده و طبق همین اصول طراحی نمایید.

          

طرح نهایی برای ثبت باید به صورت بالا گسترده و بدون نقشه قالب ثبت گردد. 

پرداخت الکترونیک