Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
لیست قیمت چاپ انواع کارت ویزیت      
ترتیب نــام کـــارت
توضیح بیشتر
قیمت(تومان) تعداد تقریبی ابعاد زمان تحویل
1 سلفون براق یکرو  11,000 1,000 4.6 × 8 2
2 سلفون براق دورو  15,000 1,000 4.6 × 8 5
3 سلفون براق یکرو دورگرد (بزرگ)   24,000 1,000 5.5 × 8.5 6
4 سلفون براق دورو دورگرد (بزرگ)   30,000 1,000 5.5 × 8.5 9
5 سلفون مات یکرو  11,000 1,000 4.6 × 8 7
6 سلفون مات دورو  15,000 1,000 4.6 × 8 7
7 سلفون مات یکرو دورگرد (بزرگ)   24,000 1,000 5.5 × 8.5 9
8 سلفون مات دورو دورگرد (بزرگ)   30,000 1,000 5.5 × 8.5 9
9 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب (بزرگ) 69,000 1,000 5.5 × 8.5 20
10 سلفون مات دورو دورگرد موضعی (بزرگ) 49,000 1,000 5.5 × 8.5 20
11 سلفون مخملی یکرو  35,000 1,000 4.6 × 8 25
12 سلفون مخملی دورو  45,000 1,000 4.6 × 8 25
13 سلفون مات مخملی دورو دورگرد (بزرگ)  65,000 1,000 5.5 × 8.5 29
14 طرح چرم یکرو  17,000 1,000 4.6 × 8 10
15 طرح چرم دورو  19,000 1,000 4.6 × 8 10
16 بدون روکش یکرو  11,000 1,000 4.6 × 8 10
17 بدون روکش دورو  15,000 1,000 4.6 × 8 10
18 بدون روکش دورو دورگرد (بزرگ)  30,000 1,000 5.5 × 8.5 14
19 کتان یکرو  21,000 1,000 4.6 × 8 7
20 کتان دورو  26,000 1,000 4.6 × 8 7
21 کتان دورو دورگرد (بزرگ)  45,000 1,000 5.5 × 8.5 13
22  کتان پلاستیک یکرو 25,0001,0004.6 × 812 
23  کتان پلاستیک دورو 29,0001,0004.6 × 812 
تعـرفه بــهـای انـواع کارت لـمینت
24 لمینیت براق (بزرگ)  49,000 1,000 5.5 × 8.5 5
25
لمینیت براق (طرح موج) 49,0001,0005.5 × 8.515 
26 لمینیت براق (ویزیتی)  45,000 1,000 4.3 × 8 15
27 لمینیت براق (مربع)  39,000 1,000 5.5 × 5.4 7
28 لمینیت براق (بزرگ) - طلاکوب 109,000 1,000 5.5 × 8.5 30
29 لمینیت مات (بزرگ)  69,000 1,000 5.5 × 8.5 10
30لمینیت مات (طرح موج) 69,0001,0005.5 × 8.515 
31 لمینیت مات (ویزیتی)  63,000 1,000 4.3 × 8 15
32 لمینیت مات (مربع)  56,000 1,000 5.5 × 5.4 14
33 لمینیت مات (بزرگ) - موضعی 89,000 1,000 5.5 × 8.5 14
34 لمینیت مات (بزرگ) - طلاکوب 119,000 1,000 5.5 × 8.5 30
تـعـرفـه بــهـای انـواع کارت اسـتخوانـی
35 استخوانی 760 میکرون (بزرگ) 46,000 1,000 5.5 × 8.5 12
36
استخوانی 760 میکرون (ویزیتی)41,0001,0004.6 × 812 
37 استخوانی 760 میکرون (مربع) 36,000 1,000 5.5 × 5.4 12
38
استخوانی 760 میکرون (بزرگ) + یووی برجسته
49,0001,0005.5 × 8.512 
39
استخوانی 760 میکرون (ویزیتی) + یووی برجسته
44,0001,0004.6 × 812 
40 استخوانی 760 میکرون (مربع) + یوویی برجسته 39,000 1,000 5.5 × 5.4 12
41 استخوانی 760 میکرون (بزرگ) + یوویی برجسته + طلاکوب
89,000 1,000 5.5 × 8.5 20
تعـرفه بهـای کارت آهنربایی (مگنتی)
42 کارت آهنربایی سایز استاندارد 209,000 1,000 5.5 × 8.5 20
43 کارت آهنربایی سایز دلخواه (قابلیت قالب زنی) هر سانتی متر 5000 تومان 1,000 آزاد 20
(بدون هزینه قالبزنی)
تعرفه بهای لیوان کاغذی
44 لیوان کاغذی با چاپ اختصاصی 99,000 1,000 __ 15
45 لیوان کاغذی با چاپ اختصاصی 429,000 5,000 __ 15
تعـرفـه بــهای انواع برچـســب
46 برچسب (بدون روکش)  14,000 1,000 4.6 × 8 4
47 برچسب (باروکش یووی)  15,000 1,000 4.6 × 8 7
48  برچسب با روکش سلفون براق
 16,0001,0004.6 × 812 
49 لیبل CD (بدون روکش) 80,000 1,000 12 × 12 6
50 لیبل CD (با روکش یووی)  85,000 1,000 12 × 12 9
تعـرفه بـهای انـواع کارت پی وی سی
51 کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون  89,000 500 5.5 × 8.5 12
52 کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون  99,000 500 5.5 × 8.5 10
53
کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون 169,0001000 5.5 × 8.510
54 کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون  149,000 250 5.5 × 8.5 10
55 کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون 239,0005005.5 × 8.510
56 کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون 399,0001000 5.5 × 8.510
57 کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) 109,000 500 5.5 × 8.5 15
تعرفه بهـای انـواع کاتـالـوگ تـک بـرگـی
58 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/سلفون براق/ یکرو 169,000 1,000 A4(21 × 28.5) 2
59 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/سلفون براق/ دورو 252,500 1,000 A4(21 × 28.5) 5
60 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/ سلفون مات/ یکرو 169,000 1,000 A4(21 × 28.5) 7
61 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/ سلفون مات/ دورو 252,000 1,000 A4(21 × 28.5) 7
62 پاکت CD مقوایی / براق / کلافی بدون چسب 155,000 1,000 12.7×12.7 10
63 پاکت CD مقوایی / مات / کلافی بدون چسب 160,000 1,000 12.7×12.7 10

                      * برای مشاهده نقشه گسترده پاکت CD اینجـــا کلیک کنید.

                      * برای مشاهده نقشه برش پاکت CD مقوایی قفل دار (بدون صحافی) اینجا را کلیک کنید.

تعرفه بهای خدمات جانبی برای محصولات فوق 

خط تا

10.000

تا کنی

15.000

دورگرد

8.000

سرچسب

8.000

پرفراژ

10.000

شماره زنی

15.000

قالب زنی

10.000

ساخت قالب

15.000
 
آمار بازدیدها  
بازدیدکننده امروز:  652
بازدید از صفحات امروز:  1782
افراد آنلاین:  129
بازدیدکننده کل:  57892

پرداخت الکترونیک