Persian   |   English                           صفحه نخست    |    تماس با ما   |    درباره ما  
لیست قیمت چاپ انواع کارت ویزیت      
ترتیب نــام کـــارت
توضیح بیشتر
قیمت(تومان) تعداد تقریبی ابعاد زمان تحویل
1 سلفون براق یکرو  11,000 1,000 4.6 × 8 2
2 سلفون براق دورو  15,000 1,000 4.6 × 8 5
3 سلفون براق یکرو دورگرد (سایز لمینیت)   21,000 1,000 5.5 × 8.5 6
4 سلفون براق دورو دورگرد (سایز لمینیت)   27,000 1,000 5.5 × 8.5 9
5 سلفون مات یکرو  11,000 1,000 4.6 × 8 7
6 سلفون مات دورو  18,000 1,000 4.6 × 8 7
7 سلفون مات یکرو دورگرد (سایز لمینیت)   25,000 1,000 5.5 × 8.5 9
8 سلفون مات دورو دورگرد (سایز لمینیت)   30,000 1,000 5.5 × 8.5 9
9 سلفون مات دورو دورگرد طلاکوب (سایز لمینیت) 65,000 1,000 5.5 × 8.5 19
10 سلفون مات دورو دورگرد موضعی (سایز لمینیت) 45,000 1,000 5.5 × 8.5 19
11 سلفون مخملی یکرو  29,000 1,000 4.6 × 8 26
12 سلفون مخملی دورو  45,000 1,000 4.6 × 8 25
13 سلفون مات مخملی دورو دورگرد (سایز لمینیت)  65,000 1,000 5.5 × 8.5 30
14 طرح چرم یکرو  16,000 1,000 4.6 × 8 10
15 طرح چرم دورو  19,000 1,000 4.6 × 8 10
16 طرح چرم دورو دورگرد (سایز لمینیت)  35,000 1,000 5.5 × 8.5 14
17 بدون روکش یکرو  10,000 1,000 4.6 × 8 10
18 بدون روکش دورو  15,000 1,000 4.6 × 8 10
19 بدون روکش دورو دورگرد (سایز لمینیت)  27,000 1,000 5.5 × 8.5 14
20 کتان یکرو  22,000 1,000 4.6 × 8 7
21 کتان دورو  27,000 1,000 4.6 × 8 7
22 کتان دورو دورگرد (سایز لمینیت)  45,000 1,000 5.5 × 8.5 13
تعـرفه بــهـای انـواع کارت لـمینت
23 لمینیت براق (بزرگ)  49,000 1,000 5.5 × 8.5 4
24 لمینیت براق (ویزیتی)  45,000 1,000 4.6 × 8 13
25 لمینیت براق (مربع)  39,000 1,000 5.5 × 5.4 7
26 لمینیت براق (بزرگ) - طلاکوب 100,000 1,000 5.5 × 8.5 34
27 لمینیت مات (بزرگ)  69,000 1,000 5.5 × 8.5 9
28 لمینیت مات (ویزیتی)  63,000 1,000 4.6 × 8 19
29 لمینیت مات (مربع)  56,000 1,000 5.5 × 5.4 14
30 لمینیت مات (بزرگ) - موضعی 89,000 1,000 5.5 × 8.5 14
31 لمینیت مات (بزرگ) - طلاکوب 120,000 1,000 5.5 × 8.5 34
تـعـرفـه بــهـای انـواع کارت اسـتخوانـی
32 استخوانی 760 میکرون (بزرگ) 43,000 1,000 5.5 × 8.5 14
33 استخوانی 760 میکرون (مربع) 34,000 1,000 5.5 × 5.4 14
34 استخوانی 760 میکرون (بزرگ) + یوویی برجسته 55,000 1,000 5.5 × 8.5 14
35 استخوانی 760 میکرون (مربع) + یوویی برجسته 46,000 1,000 5.5 × 5.4 14
تعـرفه بهـای کارت آهنربایی (مگنتی)
36 کارت آهنربایی سایز استاندارد 199,000 1,000 5.5 × 8.5 20
37 کارت آهنربایی سایز دلخواه (قابلیت قالب زنی) هر سانتی متر 5000 تومان 1,000 آزاد 20
(بدون هزینه قالبزنی)
تعرفه بهای لیوان کاغذی
38 لیوان کاغذی با چاپ اختصاصی 99,000 1,000 __ 15
39 لیوان کاغذی با چاپ اختصاصی 429,000 5,000 __ 15
تعـرفـه بــهای انواع برچـســب
40 برچسب (بدون روکش)  13,500 1,000 4.6 × 8 5
41 برچسب (باروکش یووی)  14,500 1,000 4.6 × 8 10
42 برچسب شیشه ای 62,000 1,000 4.6 × 8 15
43 لیبل CD (بدون روکش) 75,000 1,000 12 × 12 6
44 لیبل CD (با روکش یووی)  80,000 1,000 12 × 12 12
تعـرفه بـهای انـواع کارت پی وی سی
45 کارت ویزیت پی وی سی 300 میکرون  87,000 500 5.5 × 8.5 12
46 کارت ویزیت پی وی سی 500 میکرون  98,000 500 5.5 × 8.5 12
47 کارت ویزیت پی وی سی 760 میکرون  235,000 500 5.5 × 8.5 15
48 کارت ویزیت پی وی سی برفکی (نیمه شفاف) 104,000 500 5.5 × 8.5 15
تعرفه بهـای انـواع کاتـالـوگ تـک بـرگـی
49 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/سلفون براق/ یکرو 169,000 1,000 A4(21 × 28.5) 2
50 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/سلفون براق/ دورو 249,500 1,000 A4(21 × 28.5) 5
51 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/ سلفون مات/ یکرو 171,000 1,000 A4(21 × 28.5) 7
52 کاتالوگ تک برگی/۳۰۰ گرمی/ سلفون مات/ دورو 259,000 1,000 A4(21 × 28.5) 7
53 پاکت CD مقوایی / براق / کلافی بدون چسب 155,000 1,000 12.7×12.7 10
54 پاکت CD مقوایی / مات / کلافی بدون چسب 160,000 1,000 12.7×12.7 10

                      * برای مشاهده نقشه گسترده پاکت CD اینجـــا کلیک کنید.

                      * برای مشاهده نقشه برش پاکت CD مقوایی قفل دار (بدون صحافی) اینجا را کلیک کنید.

تعرفه بهای خدمات جانبی برای محصولات فوق 

خط تا

10.000

تا کنی

15.000

دورگرد

8.000

سرچسب

8.000

پرفراژ

10.000

شماره زنی

15.000

قالب زنی

10.000

ساخت قالب

15.000
 
آمار بازدیدها  
بازدیدکننده امروز:  140
بازدید از صفحات امروز:  205
افراد آنلاین:  74
بازدیدکننده کل:  714150

پرداخت الکترونیک